יום סחר נדחה לחנוכה

הכרזה זו אינה פעילה יותר.

lids

בגלל בעיה טכנית היום סחר נדחה לחנוכה, תאריך יצא בימים הקרובים